Senke grafita

Upotreba pogrešnog odstranjivača grafita može ostaviti površine, posebno površine prirodnog kamena, koje izgledaju gore nego ranije. To takođe rezultira većim troškovima. Najčešća oštećenja su uporne senke grafita.

Opekotine

Pored senke od grafita, najšire rasprostranjene štete su one koje su uzrokovane upotrebom sredstava za uklanjanje grafita koji su previše korozivni i ostavljaju tretiranu površinu nepopravljivo „spaljenu“.

Oštećenja usled pranja pod pritiskom

Dok su pranja visokim pritiskom ili čišćenja parom delotvorni, oni takođe mogu izazvati daljnja oštećenja ako se koriste nepropisno, posebno kada je intenzitet struje previsok. U najgorem slučaju rupe su napravljene u fasadi, što dovodi do daljeg propadanja i većih troškova popravke.

Prodiranje boja

Farbanje preko oštećene površine može dovesti do izlivanja grafitnih pigmenata na površinu, formirajući tako senke u boji. Ovo se dešava kada odabrana boja ponovo aktivira pigmente boje ispod grafita

Guljenje fasadne boje

Loše prijanjanje fasadne boje na boju sa grafitima može dovesti do ljuštenja i pucanja boje.

Neodgovarajuća podudarnost boja

Neodgovarajuća podudarnost boje na dodir s originalnom površinskom bojom dovodi u 90% slučajeva do „patchwork“ efekata.