Uklanjanje Grafita sa zaštićenih površina

Privremena

Uklanjanje grafita sa privremeno zaštićene površine uključuje uklanjanje grafita i donje obloge (npr. vosak) čistačem pod visokim pritiskom vruće vode. Žrtveni premaz se mora ponovo nanositi na zahvaćena područja kako bi se postigla puna zaštita. Ovaj način uklanjanja grafitnih boja je vrlo ekološki, jer ne zahteva hemijsko uklanjanje grafita.

Polu-Trajna

Polu-Trajna zaštita je dvokomponentni premaz protiv grafita i sastoji se od impregnacije (komponenta trajne zaštite) i separacijskog sloja (žrtvenog sloja), koji se "žrtvuje" prilikom uklanjanja grafita i treba ga obnoviti. Takođe, u ovom procesu, uklanjanja mrlja boje obično ne zahteva hemijske uklanjanja grafita.

Trajna

Trajna zaštite protiv grafita omogućava do 100 čišćenja pre obnavljanja premaza. Kada se površina koja je tretirana sa trajnom zaštitom ponovo vandalizuje, grafiti se mogu jednostavno ukloniti biorazgradivim deterdžentom, sunđerom i krpom. Zaštitni sloj ostaje neoštećen i ne treba ga obnavljati.