Najčešće greške koje mogu dovesti do oštećenja

· Temperatura

Temperatura vazduha i / ili površine je previsoka ili preniska.

· Vlaga

Površina ili vlažnost vazduha su previsoke. Vlaga koja prodire kroz površinu (npr. Blisteri).

· Šteta tokom nanošenja

Prekoračen je životni vek. Previše vremena između slojeva.

· Priprema površine

Nedostatak ili pogrešna priprema površine za određene površine.

· Količina proizvoda

Slojevi su previše tanki ili previše debeli.

· Odnos mešanja

Pogrešan odnos mešanja ili proreda.

Oštećenja usled vlage

Oštećenja usled vlage

Oštećenja usled vlage

Štete zbog pogrešne količine proizvoda

Neadekvatno čišćenje

Nedostatak ili pogrešna priprema površine

Pogrešan premaz

Pogrešan premaz