Kategorije sistema Zaštitnih Premaza

Postoje dva tipa zaštitnih premaza, koji formiraju film i koji ne formiraju film.

Koji formiraju Film

Većina trajnih premaza su premazi koji formiraju film. PERMA-Guard je jedan od nekoliko delimično prozračnih trajnih Anti-Grafiti premaza.

Koji NE formiraju Film

Žrtveni i Polu-Trajni premazi su premazi koji ne stvaraju film. SEMI-Guard i TEMPO-Guard su prozračni anti-grafitni premazi koji spadaju u tu kategoriju.

Vrste Zaštitnih Premaza

Privremena

Ako je površina zaštićena sa žrtvenim premazom vandalizovana, uklanjanje grafita je lako i jeftino.

  • žrtveni premaz će se skinuti kada se grafiti uklone uz pomoć visokog pritiska i tople vode. Zatim se nanosi ponovo žrtveni sloj.
  • osnova mikrokristalnog voska.
Više o Privremenoj Zaštiti

Polu-Trajna

Područja koja se štite se prvo snabdevaju impregnacijom (trajnom zaštitnom komponentom), a zatim žrtvenim slojem.

  • kombinacija trajne impregnacije i žrtvenog sloja.
  • sprečava duboko prodiranje boja u zemlju.
  • lako čišćenje i dug rok trajanja.
Više o Polu-Trajnoj Zaštiti

Trajna

Trajna zaštita od grafita dizajnirana je za višestruka uzastopna odstranjivanja grafita. Zaštitni sloj se zadržava i ne treba ga obnavljati.

  • dvokomponentni poliuretanski finiš (ultra mat do sjajnog)
  • uklanjanje grafita do 100 puta bez obnavljanja premaza
  • vrlo jednostavno uklanjanje grafita
Više o Trajnoj Žaštiti